top of page

VilVite

År: 2007

Klient: Teknoholmen AS

Areal: 8,000 m2

Adresse: Bergen, Norge

VILVITE – BERGEN VITENSENTER  - 2007


Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og realfag og. Vilvite har barn i alle aldre som målgruppe, særlig dem i skolealder.

Bygget på Marineholmen i Bergen, som opprinnelig var en verkstedshall for verftet Mjellem & Karlsen AS, ble tegnet av arkitektene Anna og Jostein Molden i 1981. Dette er nå bygget helt om, blant annet med nye dekker og auditorium og det er gitt et nytt tilbygg i glass som vender mot Nygårdsparken. I tillegg til Vilvite, rommer bygget også kontor- og undervisningslokaler.

 

Samlet areal er på ca 8000 m2.

Tilbygget er gitt et ”lekent” preg med runde former og klare farger. Dette gir bygget et utseende i godt samsvar med Vilvite’s innhold og aktivitet i bygget. Samtidig oppleves den nære kontakten med Nygårdsparken. Søylene i tilbygget står som store trestammer i dialog med trærne i parken. Glasset åpner opp, og lyset kommer inn i rommet mellom sprosser og farget glass som mellom greiner og bladverk.


Oppdragsgiver: Teknoholmen AS

bottom of page