top of page

Statens Hus i Bergen

År: 1999

Areal: 9,600 m2

Adresse: Bergen, Norge

STATENS HUS I BERGEN -1999

Statens Hus har et areal på 9600 m² og rommer kontorer for fylkesmannen og andre statlige etater. Bygget ligger i Nonneseterkvartalet ved Jernbanestasjonen. Det er formet som en hovedblokk i 10 etasjer og et buet bygningsvolum i 9 etasjer. Mellom disse formene dannes et innvendig atrium.
I 11.etasje ligger kantinen i et bygningsvolum som binder sammen blokken og bueformen.

I fasader er det nyttet keramiske fliser (80 x 80 cm).

Prosjektet er utformet i samarbeid med arkitekt Helge Hjertholm.

Oppdragsgiver: Statsbygg

STATENS HUS I BERGEN, NY INNGANG - 2012

Etter at Statens Hus ble bygget er reguleringsplanen for Nonneseterkvartalet endret. Bygget er nå plassert i en ny situasjon i forhold til opprinnelige forutsetninger.

Skatt Vest er etablert med nytt og høyere bygg syd for Statens Hus. Området som tidligere var tenkt for nabobygg mot vest er nå opparbeidet som Vincent Lunges plass.

Inngang og resepsjon vil bli flyttet slik at de vender mot plassen.  Bygningens ”bakside” gjøres om til byggets ”forside”.

Dette gjøres ved at det bygges en stor baldakin som danner en lavere romsone mellom bygget og plassen og som markerer den nye inngangen.

Det åpnes også opp med store vindusflater i 1. etasje.


Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS

bottom of page