top of page

Cornerteateret

År: 2013

Klient: Marineholmen

           Forskningspark AS

Areal: 1,450 m2

Adresse: Bergen, Norge

CORNERTEATERET

Bygningen er trolig ett av de første større industribyggene som ble oppført på Marineholmen som del av verftsindustrien som ble etablert her på slutten av 1800-tallet.

Bygningen er gjort om til teater og undervisningsbygg for Vestlandske Teatersenter og andre frie teatergrupper.

De originale bygningsdelene ble tatt vare på og satt i stand der det var mulig. Nye bygningsdeler ble lagt til både i kontrast til og i sammenheng med den originale arkitekturen. Det har opp gjennom årene blitt foretatt en rekke ombygginger og endringer av bygningen, og den bar preg av lengre tids manglende vedlikehold og forfall. Til tross for dette har hovedform og fasader beholdt mye av sitt opprinnelige, autentiske preg med rikt innslag av originale bygningsdetaljer.

I bygningen var det en stor verksteds-/ produksjonshall med dobbel etasjehøyde. Konstruksjonen som spenner over dette rommet og som bærer store deler av loftsetasjen, er bygget som ”mast-konstruksjon” bestående av trebjelker som er spent opp med underliggende strekkstag til en form for fagverksbjelker. Dette rommet er bygget om til teatersal.

Bygningens arkitektur, konstruksjon og autentisitet gir den stor bevaringsverdi.

Byantikvaren i Bergen har vært konsultert gjennom hele planleggingsprosessen for istandsetting og gjenbruk av bygget. 

Bygningen var tildelt Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris i 2013.

bottom of page