top of page

Fjell Festning

År: 2005

Klient: Stiftinga Fjell Festning

Adresse: Fjell kommune, Norge

Anlegget ble bygget av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig og tilhørte den tyske Kriegsmarine. Festningen var bygget som et forsvar rundt hovedvåpenet, tre 28,3 cm kanon er plassert i et pansertårn med en maksimal rekkevidde på 37 km. Kanontårnet kom opprinnelig fra slagkrysseren«Gneisenau».

Festningens hovedformål var å forsvare innseilingen til Bergen, nord og sør for Sotra.

Under kanonen er der et stort fjellanlegg med forlegninger, sykestue og arealer for å betjene kanonen med ammunisjon og mannskap.

Kanonen ble fjernet på slutten av 60-tallet.Kanonbrønnen på Fjell festning er nå satt i stand med trapp fra fjellanlegget 14 m opp gjennom sjakten til den opprinnelige kanonstillingen.Ny paviljong over kanonbrønnen ble innviet 8. mai 2005.Øygarden og Sotra Forsvarsforening har ledet arbeidet med å sette i stand og ta vare på festningsanlegget. Utforming av overbygget ble gjennomført i dialog med Riksantikvaren.

Idéen bak prosjektet har vært gi en dramatisk opplevelse ved å vandre opp trappene i kanonbrønnen. Ved toppen av kanonstillingen er det panorama med 360 graders utsikt som viser kanonens skuddfelt.Overbygget er formgitt som en tilføyelse som ikke skal dominere det historiske anlegget. Formen er også inspirert av formelementer fra anlegget.

bottom of page