top of page

Eidfjord Resort

År: 2019

Klient: Eidfjord Resort AS

Adresse: Garen, Eidfjord kommune

EIDFJORD RESORT - Arkitektur på naturens premisser

Å gripe inn i og å forme bygninger i dette vakre landskapet er en ydmyk oppgave. 

Her skal det bygges en ny landsby fra grunnen av. Tilpasning til landskapet, etablering av formspråk og design har vært hovedoppgaven.

Byggene i Eidfjord Resort får sitt særpreg. De plasseres i landskapet slik at det tas hensyn til både fjernvirkning og opplevelse på nært hold. Det er viktig å ta hensyn til lokale værforhold med hensyn til lune uteplasser, vind og snøforhold. Og alle leilighetene må få rikelig med sol og utsikt.

 

Hva slags bygninger kan vi legge i et slikt landskap? 

I fjellbygdene var låvene de største byggene. Vi ser at de ofte er blitt bygget på i lengden og at deler av bygget kan ha forskjellige konstruksjonstyper og materialbruk. Vi kan se konstruksjoner av laft side om side med bindingsverk og kledning. Tak av skifer og rusten «bølgeblikk».

Låvebyggenes form og materialbruk har gitt inspirasjon. Det gjør også blanding av uttrykk fra ulike tider. Kombinasjonen av gammelt og nytt.

 

Vi har gitt takflatene karakteristiske oppbygg med vinduer som slipper lys fra nord ned i de øverste leilighetene. Taket er tekket med skifergrå metallplater og bordtak. Den store slake delen av taket som vender mot syd-vest, legges til rette for solfangere.

 

I interiørene vil vi skape den gode «hyttefølelsen» med solide naturmaterialer og varm, grålig fargebruk. Alle leilighetene får store vindusfelt og skyvedører ut mot altan eller terrasse. På altanene blir det glassrekkverk slik at det blir mest mulig lys inn i leilighetene og utsikten til det vakre landskapet blir optimal.

bottom of page