top of page

Hellebakken

År: 2020

Klient: Privat

Adresse: Bergen, Norge

Villaen ligger i et etablert boligområde og har nydelig utsikt mot Bergen og innseilingen til byen. Den har to bo-enheter. I hovedetasjen er boligen universelt utformet med alle funksjoner på samme plan. Dette gir bygget noe større grunnflate enn i nabobebyggelsen.

Det er lagt stor vekt på å tilpasse opplevelsen av boligen til omkringliggende bebyggelse. Bygningen er derfor delt i volumer med størrelser tilpasset nabobyggene. Takform er tilpasses andre hustak i området slik at det blir et samspill mellom dem og den nye boligen.

Takene er formet slik at boligen ikke skjermer for utsikt fra naboene.

Det er stor høydeforskjell diagonalt over eiendommen. Murer av naturstein og betong er trappet av slik at de naturlig følger fallet i landskapet.

Underetasje og fasader mot nordvest og nord er i hovedsak forblendet med grålig teglstein. Dette gir «tyngde» og materialitet som knytter huset til bakken og danner en helhet sammen med murene.

Arkitekt Kristian Bjerknes er kjent for sine mange flotte boliger i Bergen omkring 1930-1950-tallet. Han tegnet også den boligen som tidligere stod på denne eiendommen. 16 av hans mer bevaringsverdige boliger ligger i Eikeviken nær Hellebakken.

Inngangsdøren til villaen er designet i Bjerknes ånd som «Homage à Kristian Bjerknes».

bottom of page