top of page

Fyllingsdalen serviceboliger

År: 1996-2003

Klient: Bergen Bolig- og Byfornyelse

Adresse: Bergen, Norge

FYLLINGSDALEN SERVICEBOLIGER I - 1996

Bygget ligger i tilknytning til Fyllingsdalen Sykehjem og rommer 24 serviceboliger samt fellesfunksjoner for bydelen.

Bygningen er formet som en blokk med boliger i 3 etasjer som er dimensjonert i forhold til lavblokk-bebyggelsen omkring. Blokken er bygget på terreng i nordre del av tomten og strekker seg over en sokkeletasje mot sør. Denne strekker seg utover i forhold til blokken over og er gitt form med skåtak tilpasset terrenget omkring. Her ligger felles servicefunksjoner for  beboerne i bydelen.
4.etasje, der det også er boliger, er lagt som et tilbaketrukket, friere formet volum over blokken.

FYLLINGSDALEN SERVICEBOLIGER  II - 2003

Fyllingsdalen Serviceboliger trinn II er bygget som en boligblokk i 6 etasjer, der øverste etasje ligger tilbaketrukket. Horisontale altaner med lett preg står i kontrast til tyngre volumer av mur og binder disse sammen visuelt. 

Bygget rommer 25 leiligheter samt sokkeletasjen med felleslokale for beboerne i begge byggetrinn.

bottom of page