top of page

Posten

År: 1992

Klient: Bergen Postkontor

Adresse: Bergen, Norge

Bygget var tegnet av arkitekt Nils Holter og stod ferdig i 1956. Ved ombyggingen av interiøret ble det bygget videre på elementer i byggets formspråk. Nye former ble lagt til for å oppnå kontrast til og dialog med bygget. Zik-zak-linjene fra fasadens vindusbånd ble ført videre i ny himling, i gulvmønster og i nye møbler.

I kontrast til dette ble det lagt inn organiske bølgeformer i andre dele av interiøret. Det ble søkt å skape et spenningsforhold mellom formene. På samme tid ble det søkt å skape en helhet i interiøret der farger og former hørte sammen.

I prosjektet ble det også lagt vekt på opplevelsen ved å vandre gjennom og å oppholde seg i bygget. Rommene ble delt i soner slik at du opplevde veksling mellom ulike romtyper. Her var inngangspartier med lav himling i kontrast til det store åpne rommet i hallen.

Arbeidsplasser ble lagt under den svevende bølge-formet himling som ligner en sky, fordi det ville føles bedre å sitte her enn i et stort, åpent rom.

Det ble valgt en mørk "stjernehimling" som samlet interiøret og stod som bakgrunn for nye former og som fremhevet overlysfelt med takmaleri fra 1956.

 

Bygningen er nå ombygget til kjøpesenter.

bottom of page