top of page

Viken Brygge (Moxy Hotell)

År: 2020

Klient: GC Rieber

Adresse: Bergen, Norge

Viken Brygge – Moxy hotel Bergen

 

Viken Brygge har en unik beliggenhet vendt mot sjøfronten i Puddefjorden og danner et viktig fond-motiv mot fjorden.

Sammen med Skipet former disse kanten av sammenhengende bygningsmasse du passerer på vei inn til Bergen sentrum fra syd og begynnelsen på den som møter deg på vei ut av byen.

 

Gang- og sykkelvei i indre del av Solheimsviken ledes langs kaifront som er terrassert mellom hotellet og sjøkanten. Her er det ramper, trapper og steder å sitte ned.

Ved bygget er det overdekket areal for uteservering. Her er det også trapp til etasjen over med en stor terrasse vendt mot fjorden.

 

Bygningen er i form, volumoppbygging og materialbruk tilpasset både eksisterende bebyggelse i indre del av Solheimsviken og nabobygget «Skipet» som vi har prosjektert samtidig.

Nederste etasje er laget som en sokkel for bygningsvolumene til etasjene over. Sokkelen i «Ground floor» har trekledning og er formet for å virke solid og godt forankret til bakkeplanet. Samtidig har den store åpninger med glass og inntrukket fasade fordi hele etasjen skal virke mest mulig åpen mellom gategrunnen ute og gulvet inne.

I gavlene er trekledningen bygget opp til øverste etasje slik at de disse delene av bygget med hotellrom og teknisk etasje holdes visuelt fast til sokkelen.

 

Fasaden som vender mot Skipet har kremfarget fasadeglass og står som en lysere vegg mot Skipets okergule vegger i det store rommet mellom dem.

Mot sjøsiden er fasaden kledd med glass i samme farge som Skipet slik at de sammen får et mer enhetlig preg mot omgivelsene.

På deler av fasadene er det store vertikale zik-zak-formede lameller som gir struktur, lys- og skyggevirkning til de glatte glassflatene.

 

De slanke gavlene i hotellbygget spiller sammen med trekledde trappehus i Skipet.

Skipets skråstilte baugform står mot den høye rette endegavlen i hotellet slik at det dannes spenning i møtet mellom de to byggene. Dette mellomrommet har virkning som en portal inn og ut av Verftsplassen i Solheimsviken.

bottom of page