top of page

NHH Servicebygg

År: 1996

Klient: Statsbygg

Adresse: Bergen, Norge

Bygget er lagt som en utvidelse av Høyskolens anlegg fra begynnelsen av 60-tallet. Strukturen i den gamle bebyggelsen føres videre i nybygget og knytter disse sammen i flere plan.

Mot nord avsluttes anlegget med en buet form. Denne følger landskapet og gir rom for bibliotek og studentkantine.


Det er lagt vekt på tilpasning til området omkring ved å forme Servicebygget med mindre volumer mot småhusbebyggelsen.

I Glassgården står trapper, heistårn og inngangspartier/ portaler som store "møbler" i rommet. Disse "møblene" er kledd med keramiske fliser slik at farger og materiale fremhever form og funksjon.

Det er brukt bjørk i møbler og bygningsdeler der det var ønsket møbelkvalitet. Treverket er brukt slik at det følges som "spor" gjennom hele bygget. Sammen med farger bidrar treverket til en helhet og et tilsiktet særpreg for servicebygget. Treverket gir også en varmere materialkvalitet enn fliskledde flater som preger interiøret.
Tekstiler i gardiner og møbler tar opp og kompletterer fargene i interiøret forøvrig. I kantinene brukes kraftigere kulør enn i interiøret forøvrig.

Kantinen blir brukt ved avbrekk fra det daglige arbeidet. Da kan fargebruken sprudle og skape en annen atmosfære enn i resten av bygget.

 

Det ble tegnet to typer benker til Servicebygget ved NHH:
I underetasjen ble det plassbygget en benk ved spranget i gulvnivå mellom det nye og gamle bygget. Benken ble bygget opp som en modellering av gulvet og kledd med flis (farge som gulv, men polert for å gi mer møbelkvalitet). Sete og rygg er formet i bjørk som er bygget på den fliskledde delen.
Også i de løse benkene er det valgt seter av bjørk. Disse er bygget som en ramme omkring felt av spiler. Benkenes understell er utført av tykke, rustfrie og sandblåste stålplater. Benkene er gitt en enkel form uten ryggstø.
De er tilpasset byggets stramme formspråk.
Detaljering og materialbruk i benkene er også brukt i andre deler av interiøret.


Prosjektet er utført i samarbeid med Arkon AS.
Oppdragsgiver: Statsbygg

 

Bygget er tildelt Bergen kommunes byggeskikkspris for 1996.

bottom of page