top of page

Kranen

År: 2004

Klient: Solheimsviken næringspark

Adresse: Bergen, Norge

Bergen Mekaniske Verksted ble etablert i Solheimsviken i 1855. 

Fra midten av 1860 og frem til 1985 ble det bygget og levert 317 skip fra verkstedet. På 1960 tallet var BMV Bergens største arbeidsplass med mer enn 1200 ansatte. 

Verftsvirksomheten i Solheimsviken ble avviklet i 1991. I transformasjonen av området til næringspark med langt flere arbeidsplasser enn ved verftet, har eierne GC Rieber lagt vekt på å ta historien med over i vår tid.

Kranen er et minne fra tidligere tider og ble bygget som et symbol for verftsaktiviteten som fant sted i Solheimsviken.
Bygget består av et ”sokkel-bygg” og kranen over som er bygget etter tegninger fra de opprinnelige kranene i Verftsområdet.
Sokkelen rommer i dag den anerkjente restauranten «Colonialen i Kranen»

Oppe i Kranen er det et møtelokale til bruk for virksomhetene i området.

bottom of page