top of page

Torgallmenningen

År: 1999 + 2019

Klient: Bergen kommune

Adresse: Bergen, Norge

TORGALLMENNINGEN - TORGET - NEXT TO NOTHING

Prosjektgruppen Next To Nothing AS var en samarbeidsgruppe av arkitekter, landskapsarkitekter og billedkunstner som ble etablert i forbindelse med arkitektkonkurransen om Torgallmenningen, Torget og bryggen i Bergen i 1990.

Gruppens vinnerforslag til konkurransen vant under mottoet "Next To Nothing".
Vi valgte dette mottoet fordi vi mente det var viktig å få frem kvalitetene i byrommene, vise forskjeller mellom ulike typer av byrom og formidle sammenheng mellom rommene i Bergen sentrum.
Kort sagt: rydde opp i et kaos, synliggjøre og ta vare på det beste - og utenom det gjøre Next To Nothing.

Gruppen bestod av billedkunstner Svein Rønning, arkitekt Lars Benum, Arkon AS v/ Torstein Skauge, Landskapsarkitektene Kalve & Smedsvig AS og Paal J Kahrs Arkitekter AS.

I senere utforming av Torgallmenningen samarbeidet gruppen med billedkunstner Bård Breivik.
NTN har gjennomført istandsetting av Torget i Bergen og Torgallmenningen Vestre del med ny kiosk for Narvesen.

Østre del av Torgallmenningen stod ferdig til 17. mai 1999. Her er det bygget nye arkader med skulpturelle søyler og glasstak, nytt skiferdekke på plassen, nye benker og andre "byromsmøbler", basseng omkring Sjøfartsmonumentet og en flott avslutning av plassen med brede, buete trapper mot bakken ned til Torget.

NTN utarbeidet forslag til opparbeidelse av Bryggen, Dreggsallmenning, Finnegårdsgaten og Nedre Vågsallmenning.
Arbeidene med Torgallmenningen og Torget ble tildelt Statens byggeskikkspris i 2002.

Før Bård Breivik gikk bort i 2017 rakk han å designe nye søyler av høypolert rustfritt stål til Torgallmenningen.

De opprinnelige granittsøylene hadde sprukket på grunn av gjentatte oppspenninger ved transport frem og tilbake til hugging i Kina.

 

Paal J Kahrs Arkitekter AS er Ansvarlig Søker ved utskifting av søylene og arkitekt for glasstaket mellom søylene og bygningene på Torgallmennigen.

bottom of page