top of page

Bergen

Bystasjonen

År: 2013

Klient: Hordaland Fylkeskommune

Adresse: Bergen, Norge

BYSTASJONEN BUSTERMINAL

Publikumsbygget er formet med ønske om å gjøre ”publikums-øyen” i terminalen til et sted tilpasset de reisende. Et sted som har sin identitet som skiller det fra trafikkområdene og de grovere elementene omkring.

Rommet under Bygarasjen er preget av grove dimensjoner med store stålkonstruksjoner, et svært betongdekke over, tungt trafikkmiljø med busser og Bybane. I tillegg er det omkranset av trafikkområder, med Fjøsangerveien som den mest støyende og trafikkerte, og store, tette og lite innbydende veggflater i bygningene omkring.

Området manglet det meste av det vi ønsker oss av et godt og trivelig byrom.

 

”Terminaløyen” er gitt et lyst skiferdekke som legges fra kant til kant, også gjennom bygget.

En himling av trespiler i varm fargetone er lagt som en lett bølgende flate som de reisende kan gå under. Dette gir opplevelse av å komme til et mindre rom i det ellers så store terminalområdet.

Veggene i bygget er trukket innenfor trehimlingen slik at områder omkring bygningen favnes inn i lavere romsoner. Det føles bedre å sitte her under en overdekning enn i det store åpne rommet.

Benkene inne i og langs vegger på utsiden av bygget utføres med varmt tonet tre som i spilehimlingen.

De eksisterende stålsøylene i Publikumshallen er bygget inn med trepaneler. Dette knytter spilehimlingen sammen med benkene slik at det fremstår i en helhet.

Treverket er brukt for å tilføre et ”varmere” materiale som er godt å ta og sitte på. Detaljering og utforming har dimensjoner relatert til menneskelig målestokk. Elementene av tre gir et helhetlig inntrykk som oppleves som en stor, samlet form i terminalområdet. Ytterveggene i Publikumshallen er bygget med glass slik at det blir god kontakt mellom perrongene og venteområdet.

Kunstnerisk utsmykning er utført som intergrert del av arkitekturen.

Stefan Törner har stått for innvendig utsmykning i form av intarsiaarbeider på søyler og en lysende skulptur over trapperommet. Lyset i denne endrer farge gjennom døgnet.

Lars Morell har stått for utvendig utsmykning av de tette delene av glassfasadene.

bottom of page