top of page

Skipet

År: 2020

Klient: GC Rieber

Adresse: Bergen, Norge

HISTORIE

I 1855 kom de moderne tider til Solheimsviken: Michael Krohn etablerte Bergens Mekaniske Verksted for å bygge dampskip av jern. Inntil da var treskipene dominerende på de syv hav. Etter at skipsverftet i Solheimsviken ble avviklet i 1991 har GC Rieber AS videreutviklet området til næringspark. Paal J Kahrs Arkitekter AS har prosjektert 5 av de nye byggene i næringsparken. Kontorbygget «Skipet» er gitt navnet både for å beskrive bygningens form og referanse til historien i Solheimsviken.

Skipet har konstruksjoner av tre, noe som viderefører Bergen’s stolte tradisjon med trebebyggelse. Dekkene er av krysslaminerte massivtreplater (CLT) og søyler og bjelker av limtre. Bygget har et areal på ca 14000 m2 og var da det stod ferdig i 2020 blant de største norske næringsbyggene oppført i massivtre.

 

PLASSERING

Skipet ligger mellom områder av ulik karakter. 

Øst for bygget ligger hoved innfartsårene til Bergen sentrum. Både E39, Bybanen og hoved sykkeltrasé samt en økende andel gående passerer denne siden av bygget. Vest-siden vender mot et roligere område med kontorbygg, kaféer, kaipromenade og marina. Her er det i hovedsak ferdsel for myke trafikanter på sykkel eller til fots. Bygningen er derfor viktig i skillet mellom de to områdene og i overgangen mellom disse. Mellom Skipet og hotellbygningen, som ligger mot kaipromenaden nord for Skipet, er det en bred, attraktiv og inviterende åpning. Skipets skrå baugform er stillet opp mot hotellets rette vertikale fasade for å gi spenning til rommet mellom byggene. Mellomrommet danner en «portal» inn og ut av nye Solheimsviken.

 

FORM

Bygget er gitt en lettfattelig, enkel hovedform i det okergule bøyde volumet med sin karakteristiske «baugform». Hovedformen er bygget over en friere formet sokkeletasje som gir mer variasjon i opplevelsen når du kommer tettere inn på bygget. Tre trappehus er vertikale elementer som visuelt forankrer hovedformen til bakkeplanet. Takoppbygget er formet som et grønt landskap og synliggjør Skipets miljøprofil. Fasadenes okergule og røde farger er de samme som på bygg i historiske Bryggen i Bergen.

Selv om «Skipsformen» er lettfattelig, er den bearbeidet for tilpasning til omkringliggende bebyggelse og for å bli opplevet som variert og innholdsrik. Endegavlen mot Verftsplassen har dimensjon og form med slektskap til fasadene i DNB-bygget vis-a-vis og naboen Moxy hotel. De horisontale vindusbåndene har fellestrekk med blant andre Skipsbyggerhallen, mens veggflatene med rektangulære vinduer refererer til den mer tradisjonelle bebyggelsen i området og byggene på Danmarksplass.

MILJØ

Skipet er miljøsertifisert BREEAM EXELLENT – verdens ledende sertifisering for vurdering av bærekraftighet.

CLT (Cross Laminated Timber – Massivtre) teknologi bidrar til å redusere karbonutslippene i byggenæringen. Dette gjør Skipet enda mer bærekraftig.

OMTALE

Anerkjent og utgitt av Nordisk Ministerråd i publiseringen: “Wood in Construction: 25 Cases of Nordic Good Practice, Copenhagen, 2019. Blant annet også publisert i “A-MAGASINET”, 2019

Skipet er prosjektert av Paal J Kahrs Arkitekter AS + Holon Arkitektur for GC Rieber Eiendom.

bottom of page