top of page

Skipsbyggerhallen

År: 2003

Klient: Solheimsviken Næringspark AS

Areal: 12,000 m2

Adresse: Bergen, Norway

Kontorbygg for utleie. Bygget har et areal på ca 12 000 m2.


I tillegg til kontorarealer er det avsatt plass til ca 130 biler i byggets parkeringsetasjer.

Inngang legges til 1. etasje og vender mot kaien.

Oppdragsgiver: Solheimsviken Næringspark AS

bottom of page