top of page

Småkraftverk

År: 2003-

Klient: Småkraft AS

Adresse: Vestland, Norge

Paal J Kahrs Arkitekter AS utviklet i 2003 et konsept for små vannkraftstasjoner for selskapet Småkraft AS, som var et nyopprettet selskap eiet av de 6 ledende kraftselskapene i Norge.

De nye kraftverkene skulle utnytte ressursene i små vassdrag. Vassdrag som ikke var omfattet av de store utbyggingene gjennom 1900-tallet, men som ble økonomisk å drive i hovedsak på grunn av offentlige støtteordninger (»grønne sertifikater») for fornybar energi.

De nye kraftverkene ville bli bygget nær eller sammen med eksisterende gårdsbebyggelse i «BygdeNorge».


Konseptet var i utgangspunktet en tredelt bygning: Produksjons-/ maskinrom, kontrollrom og transformatordel. – Bygningene skulle plasseres i eksisterende bygningsmiljø og være tilpasningsdyktig i forhold til volum, form og materialbruk.
Samtidig skulle bygningene fremstå med egen identitet og modernitet. Glassfasaden som fyller endegavlen, gir det «moderne» uttrykket. Maskinrommet er gitt en varm, okergul farge som lyses opp i mørket og slik at produksjonsturbinen kan sees fra utsiden av bygget.

Natursteinsveggene og de trekledde fasadene er av tradisjonelle materialer i norsk gårdsbebyggelse.

Materialet på tak tilpasses den stedlige byggeskikken.


Paal J Kahrs Arkitekter AS har tegnet ca 35-40 småkraftverk for Småkraft AS.

Småkraft AS har i tillegg bygget ca dobbelt så mange kopier.

bottom of page