top of page

Nordsjøfartmuseet

i Telavåg

År: 1998

Klient: Sund kommune

Areal: 1,200 m2

Adresse: Telavåg, Sund, Norge

NORDSJØFARTMUSÉET I TELAVÅG

Muséet er bygget for å formidle historier om motstandskampen ved kysten og terroren som utslettet Telavåg under andre verdskrigen.

Muséet ligger i et landskap preget av langstrakte bergformasjoner. Det er plassert ca 30 m over sjøen med utsikt mot Vågen med den gjenreiste bebyggelsen og mot åpent hav i sørvest.

Bygget er formet etter og tilpasset landskapet og tomtens plassering i Telavåg.
Det er plassert for å gi besøkende en opplevelse av stedet både ved adkomst til muséet og gjennom selve bygget. 

Muséet er bygget som en langstrakt, buet bygningsform som ligger inn mot fjellet. Formen følger fjellryggene i landskapet. Ut fra denne strekkes takflater i vifteform.

Form og materialbruk er inspirert av kystmiljøet:
Den langstrakte bygningskroppen kan minne om en båtform, men i materialer og farge er den inspirert av naust med rødt vestlandspanel. 

Delen som rommer auditoriet er bygget med betongvegger direkte mot berget. I forhold til «naustet» blir denne «holmen» som stikker opp av «havflaten». 

Den skifergrå «havflaten», gulvet mellom de to volumene, har innslag av blankpolert, svart larvikitt som skinner og gir liv som bølger på havet.

Utstillingsrommet og kjøkkendelen, plassert på «havflaten», ble gitt detaljering, materialer og farger inspirert av trebåter (dette er senere delvis bygget om og malt).

bottom of page