top of page

Møllendalsveien 8

År: 2013

Klient: Backer Eiendom AS

Areal: 1,300 m2

Adresse: Bergen, Norge

MØLLENDALSVEIEN 8 - PÅBYGG

Påbyggets form og arkitektur er gitt for at det skal tilpasses nabobyggene. Reguleringsbestemmelsene hadde krav til byggehøyder og 45‘ takvinkel.  Påbygget er formet slik at det følger disse bestemmelsen og flukter med nabobygget.

Bygningen var opprinnelig bygget som et industribygg på 1970-tallet. Senere ble det bygget sammen med nabobygget og rommer blant annet kontorer og undervisningslokaler for Høyskolen i Bergen. 

Påbygget rommer kontorer, undervisningsrom og kantine.

bottom of page