top of page

Møhlenpris

År: 2003

Klient: Vestbo

Areal: 3,200 m2

Adresse: Bergen, Norge

BOLIGER MØHLENPRIS

Boligblokken rommer 47 leiligheter for unge i etableringsfase.


Tomten lå igjen etter at del av kvartalet ble revet for å gi plass til den nyeste Puddefjordsbroen.


Bygget ble formet tilpasset de eksisterende byggene i Konsul Bøhrs gate og rytmen disse dannet i vekslingen mellom høye og lave bygg.

Nybygget følger en buet veilinje fastlagt i reguleringsplanen for området.

bottom of page